مخمل پاشی چگونه انجام مي شود

  مخمل پاشی چگونه انجام مي شود چاپ الکتروسیس مخمل پاشش، الیاف مویی شکل که درازی آنها درحدود 3 میلیمتر می باشد. برخورد الیاف به چسب باعث فرورفتن و چسبیدن الیاف در داخل چسب شده و پس از خشک شدن چسب ، ظاهری مانند  پارچه مخمل پیدا می کند.         تصوير 1-پودر مخمل 2-چسب مخمل 3-تجهيزات فلوك …