مخملپاشی cnc

مخملپاشی cnc

با دستگاه مخملپاش می توانید بجای ساخت تابلوهای پرهزینه ،بنر و تابلو های مخملی و زیبا خلق کنید.

هزینه کمتر

کیفیت بالا

ایده ای نو

فروش دستگاه مخملپاش

فروش چسب و پودر مخمل

اجرای خدمات مخملپاشی

09216820274