انواع دستگاه مخملپاش

شرکت البرزکروم سازنده دستگاه مخملپاش در 3 نوع ایرانی-ترک و آلمانی هر سه دستگاه از نظر ظاهری کیفیت خوبی دارند منتها از نظر قدرت و موارد کاربرد تفاوت دارند. دستگاه ایرانی فقط برای پاشش مخمل بر روی پارچه و کاغذ کاربرد دارد اما دو دستگاه دیگر برای پاشش بر روی سقف-دیوار-خودرو – وسایل منزل و… کاربرد دارد. جهت مشاوره و …