آبکاری فانتاکروم بر روی پلی استر

آبکاری فانتاکروم بر روی پلی استر

آموزش کامل آبکاری مرحله به مرحله توسط تیم مهندسی شرکت البرزکروم

اجرای آبکاری پس از آموزش توسط خود شما بر روی قطعه

فروش دستگاه فانتاکروم  و مواد آبکاری

قابلیت اجرا بر روی هر سطحی

صنعتی با دامنه کاربردی گسترده

آبکاری رینگ

آبکاری مجسمه

آبکاری پلی استر و…

 

اجرای رنگ تَرک بر روی آبکاری فانتاکروم

اجرای رنگ تَرک بر روی آبکاری فانتاکروم پس از اجرای آبکاری فانتاکروم بر روی سطح مجسمه برای مرحله موتینگ و پاشش رنگ می تواندی از رنگ تَرک استفاده نمایید. تصویر اول: اجرای فانتاکروم بر روی مجسمه رنگ تَرک چیست؟ رنگهای ترکزا با کیفیتی فوق العاده بالا طراحی شده است. ببا توجه به سرعت خشکایی بالا سطحی زیبا و آراسته همراه …