مخملپاشی ۲ میل

مخملپاشی ۲ میل

فروش پودر مخمل در ضخامت های مختلف

ایجاد سطحی نرم و پرزدار بر روی هر جسم و سطحی

قابلیت شستشو

 

 

پاسخ دهید

فیلدهای اجباری مشخص شده است.*